Rekorit gör orienteringskartor, framställer grundkartor från laserdata, arrangerar träningar med mera. GPS används i kartframställningen, fr.o.m. 2014 direktritas kartor via Windows handdator med digitizer och OCAD uppkopplad till GPS/GlonassPågående projekt:Oringen 2023, Åre

Ånge OK, karta NV Ånge

Bogesund Ö

Majbodarna, Njurunda OK

Ågelsjön - Duvhult, Norrköpings AIS

Unbyn, Boden

SM 2023, Medelpad

Råndalen


Råndalen september 2021

NOK Sommarserie maj 2019

Trillevallen - Åre juli 2021