Rekorit gör orienteringskartor, framställer grundkartor från laserdata, arrangerar träningar med mera. GPS används i kartframställningen, fr.o.m. 2014 direktritas kartor via Windows handdator med digitizer och OCAD uppkopplad till GPS/GlonassPågående projekt:Oringen 2021, Åre

Ånge OK, karta NV Ånge

Orminge, DM 2020

Tännäs, nyritning

Härnösands OK, revidering Härnön

Essvik, Njurunda OK

N Bergkulla, Norrköpings AIS

Revidering Kalasjöberget, Boden

Granloholm 2018-01-24

NOK Sommarserie maj 2019

Välliste, O-Ringen 2021

Rekorit